Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1-6, Gruvrisskolan

Skapad 2016-02-24 15:51 i Gruvrisskolan Falun
Planering för idrott och hälsa i ett 1 - 6-perspektiv. Genomgående för all idrottsundervisning åk1-6, Gruvrisskolan är att alla elever under åren 1-6, ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att * röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang * planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil * genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer * förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten För att eleverna ska få möjlighet att utveckla ovanstående förmågor bygger planering, genomförande och utvärderingar i idrott och hälsa på ämnets centrala innehåll(se Kursplan Lgr11) från åk 1-3 samt åk 4-6. Ämnesområdena; Rörelse, Hälsa och livsstil , Friluftsliv och utevistelse återkommer varje årskurs och planeras, genomförs och utvärderas utifrån grundläggande, elementära kunskaper och förmågor i åk 1 till allt mer utvecklade komplicerade kunskaper och förmågor i åk 6.
Grundskola 1 – 6
...

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: