Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, VT-16, åk 7, djurcollage

Skapad 2016-02-24 15:55 i Freinetskolan Mimer Freinet
Skapa ett djur med tekniken collage med hjälp av rivna tidningar/magasin. Hela papprets yta skall vara genomarbetad, rumsligheten.
Grundskola 7 – 9 Bild

  • tema: djur
  • teknik: collage
  • material: dagstidningar, magasin, gamla böcker, telefonkatalog
  • bara rivna tidningsbitar
  • djuret ska befinna sig i en rumslighet, arbeta med hela papprets yta med collage.

Matriser

Bl
Bedömningsmatris Bild -åk 7-9

Har arbetat med
E
C
A
Bildframställning
Bilden visar ett djur i en rumslighet.
Eleven kan framställa olika typer av bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer.
Eleven kan framställa olika typer av bilder med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer.
Eleven kan framställa olika typer av bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer.
Kommunikation
Bilden berättar var djuret befinner sig (rumslighet), en rörelse, ljuset.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker
Du visar att du kan använda dig av rivna pappersbitar för att framställa en bild föreställande ett djur.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Bildkomposition
Du använder dig av materialet för att bygga upp bildens uttryck och var djuret befinner sig. Kan man se en riktning i bilden?
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Ideutveckling
Du visar att du har förmåga att arbeta utifrån din egen fantasi med inspiration från andra bilder.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Ansvar
Du visar att du kan arbeta med uppgiften självständigt och få bilden färdigställd.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Bildpresentation
Bilden visar temat: djur och en rumslighet
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: