Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kollektiva transportmedel och transportsystem

Skapad 2016-02-24 15:59 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Teknik
...

Innehåll

Kopplingar till Lgr 11 och dess syfte och centrala innehåll

Vi kommer börjar med att titta på olika typer av kollektiva transportmedel som finns runt omkring oss. 

Hur transporterade man sig förr i tiden mellan platser? Vi tittar på teknikutveckling fram till dagens transportmedel. Fördelar och nackdelar med olika transportmedel.  Teknikhistoria

Vad är ett tekniskt system? Vi tittar på vilka områden/byar som tillhör Alingsås kommun. Hur fungerar kollektivtrafiken i dag? Hur ser transportsystemet ut i vår kommun jämfört med i London?

Vi uppfinner ett kollektivt transportmedel som ska byggas i kommunen år 2050. Vi arbetar med designprocessen idé, skiss  och tillverkning av prototyp. Arbete i grupp eller enskilt. 

 Följande förmågor arbetar vi med i arbetsområdet transporter och kommunikation:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med tkenik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

 

Preliminär lektionsplanering

Lektion 1

Introduktion till området "Transportmedel och transportsystem".  Vad finns det för olika transportmedel? Brainstorma och systematisera.

Film GR SLI "Framtidens bilar"

Lektion 2

Uppgift 1: Bestäm ett kollektivt transportmedel som ni vill fördjupa dig i. Utgå från de punkter som ska vara med. 

Lektion 3

Ta reda på mer fakta om ditt transportmedel. 

Lektion 4

Arbeta med fakta om ditt transportmedel.

Lektion 5

Hållbar utveckling.

Arbeta med fakta om ditt transportmedel. Inlämning på Unikum vid lektionens slut. 

Lektion 6

Ett tekniskt system - vad är det? Film "Varutransporter" Vi tittar på olika former av tekniska system. Redovisa fakta om ditt transportmedel för en annan grupp.  

Lektion 7 - 12 Temavecka Teknik

Idé och skiss till ett kollektivt transportmedel år 2050

Tillverkning av transportmedel (återvinningsmaterial)

Transportsystem - Bygg upp systemet eller rita upp det på ett kartpapper. 

Lektion 13  

Finjustering av transportmedel och transportsystem. Inlämning av bidrag. 

Lektion 14

Mini-utställning i klassrummet

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Uppgifter

 • Fördjupning Kollektiva transportmedel v. 15 - 17.

 • Konstruktionsuppgift v. 18 - 19.

Matriser

Tk
Betygsmatris för transportmedel och transportsystem åk 6

Kunskapskrav för åk 6 betyg E
Kunskapskrav för åk 6 betyg C
Kunskapskrav för åk 6 betyg A
Genomföra
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Utveckla
 • Tk
 • Tk
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
 • Tk  4-6
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Föremål och tekniska systems förändring
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: