Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat och hälsa VT-16

Skapad 2016-02-24 17:17 i Öjersjö Storegård Partille
Vi ska arbeta med att kategorisera mat som t.ex. frukt- bär- rotfrukter- grönsaker för att sedan kunna reflektera över nyttigt- onyttigt.
Grundsärskola 1 – 4 Vardagsaktiviteter Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning Kommunikation

Alla eleverna har ett intresse kring mat på olika sätt.

Vi ska arbeta med att kategorisera mat i kostcirkeln.

Vi ska också arbeta med ord och ordbilder om mat.

Vi ska handla olika livsmedel.

Vi ska också reflektera över nyttigt - onyttigt mat.

Innehåll

Förmågor

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
 • KOM
  Syfte samspela med andra,
 • KOM
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
 • VAA
  Syfte välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
 • VEU
  Syfte sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • ES  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
 • VAA  1-9
  Vardagsrutiner och vardagsmiljö Samband mellan mat och hälsa.
 • VAA  1-9
  Vardagsrutiner och vardagsmiljö Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
 • VAA  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
 • VEU  1-9
  Kvalitet Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
 • VEU  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Detta ska du lära dig

 • kategorisera mat som t.ex frukt-bär-grönsaker-rotfrukter
 •  ord och ordbilder om mat
 • handla matvaror med hjälp av inköpslista (ord-bild)
 • reflektera över nyttigt - onyttigt 

Detta ska vi arbeta med

 • vi tittar på filmer om mat  (Espresso)
 • vi kategoriserar olika mat med hjälp av bilder och med hjälp av dator
 • vi arbetar med ord och ordbilder om mat
 • vi handlar mat med hjälp av inköpslista (Sim Writer ord och bild)
 • vi arbetar med reflektion kring nyttigt - onyttigt 

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • ES   9
  Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • KOM   9
  Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
 • KOM   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • VAA   9
  Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
 • VEU   9
  Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
 • VEU   9
  Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
 • VEU   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Detta bedöms

 • din förmåga att sortera mat i olika kategorier
 • din förmåga att delta i att handla matvaror med hjälp av inköpslista.
 • din förmåga att reflektera över nyttigt - onyttigt med hjälp av bilder
 • Din förmåga att läsa ord , ordbilder om mat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: