👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handel, fattigdom, befolkning

Skapad 2016-02-24 20:49 i Svärdsjöskolan Falun
Ett geografiskt område om hur handelsmönster ser ut. Var människor bor och varför vissa länder är fattiga pga detta.
Grundskola 7 – 9 Geografi

Världens länder har väldigt olika förutsättningar och en del länder är fattiga och andra rika. Vad beror sådant på? Vad är fattigdom? Var bor människor på jorden och hur ser befolkningsökningen ut? Hur handlar länder med varandra och påverkar det fattiga och rika länder? Dessa frågor hoppas jag ni kommer få svar på efter detta område.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Skolans uppdrag är att ge elever ett internationellt perspektiv. 
 • Skolan ska ge elever förståelse för andra människors situation.
 • Skolan ska ge elever ett personligt förhållningssätt till globala frågor.
 • Att få kunskaper om global miljö och hållbar utveckling

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Analysera och förstå hur människors verksamhet påverkar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • Värdera lösningar på olika utvecklingsfrågor med tanke på etik och hållbar utveckling.

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Hur jordens befolkning är fördelad, samt orsaker till och konsekvenser av denna fördelning.
 • Förekomst och orsaker till fattigdom.  
 • Samband mellan fattigdom och ohälsa.
 • Var olika varor produceras samt hur transporterna förändrats över tid.

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Föreläsningar på tavla och karta.
 • Filmer som behandlar ämnet.  
 • Diskussioner i klassen utifrån olika frågor.  
 • Använda och titta på Gapminder. 
 • Läsa texter, svara på frågor, diskutera.
 • Eventuellt arbeta runt någon produkt och ta reda på produktionsländer samt transportmönster.

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

  • Kunna förklara orsaker till befolkningsfördelning, migration i olika delar av världen.
  • Kunna se var olika varor produceras och beskriva mönster av handel.      
  • Hur mönstren ser ut och förändras.         
  • Vilka konsekvenser befolkning, handelsmönster får för människor och länder.

 

Matriser

Ge
Handel, fattigdom, befolkning

Ej godtagbart
E
C
A
Eleven har ... kunskaper om samspelet mellan människa och samhälle.
grundläggande
goda
mycket goda
Eleven för ... underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Eleven beskriver ... geografiska mönster av handel
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Eleven för ... underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och förändrats över tid, samt orsaker till och konsekvenser av detta.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Eleven använder geografiska begrepp på ett i ... fungerande sätt.
huvudsak
relativt väl
väl