Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej of the day

Skapad 2016-02-24 22:18 i Kollaskolan grundsär 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Under våren ska vi arbeta med Grej of the day. Vi ska titta på allt från tekniska uppfinningar till annorlunda djur och platser. Eleverna dokumenterar i arbetsbok genom tankekarta eller stödord. De platser vi hämtar grejer från ska även markeras på en världskarta.
Grundsärskola 6 – 9 Svenska

På fredagar ska vi arbeta med Grej of the day. Det kan vara en teknisk uppfinning, ett ovanligt djur, en speciell plats eller något helt annat. Vi kommer att hamna på olika platser över hela världen.

Ni får en ledtråd dagen innan om vad vi ska lära oss mer om. Denna ledtråd kan bestå av ett ord eller en bild som hör ihop med det vi ska titta närmre på.

Ni ska skriva ner information om varje sak med hjälp av en tankekarta. Ni ska också märka ut på en världskarta var varje grej hör hemma.

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte tala och samtala i olika sammanhang,
 • Sv  1-6
  Tala, lyssna och samtala Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
 • Sv  1-6
  Tala, lyssna och samtala Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
 • Sv  1-6
  Tala, lyssna och samtala Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
 • Sv  1-6
  Berättande texter och faktatexter Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
 • Sv  1-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och faktatexter Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: