Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi-vatten och luft

Skapad 2016-02-25 08:56 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 4 Kemi
...

Innehåll

Det här ska vi göra:

-vattenmolekylen

-vattnets tre faser: fast, flytande, gas

-vattnets kretslopp

-vattenlöslighet

-vad luft är

-människans påverkan på vatten och luft

Så här ska vi göra:

-Grundboken, texter och bilder

-Undersökningar

-Samtal och diskussioner

-Övningshäfte

-Filmer

Bedömning:

Kopplingar till läroplan

 • Ke  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Ke  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
 • Ke  E 6
  Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: