Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Religion

Skapad 2016-02-25 09:42 i Klockebacksskolan Karlshamn
Vi kommer arbeta med de olika världsreligionerna, lära oss om högtider, symboler och platser för religionsutövning.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Religionskunskap

Vi kommer att arbeta med kristendom, judendom och islam.

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Kopplingar till läroplan

 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

 • Titta på film om de olika religionerna.
 • Arbeta gemensamt och enskilt.
 • Arbeta i SO-boken puls, där vi bland annat lär oss om högtider, symboler och religionernas heliga platser.

Kommer att bedöma/dokumentation

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna redovisa religionernas högtider, plats för religionsutövning och  symbol. 
 • vara aktiv under samtal om ämnet.

Kopplingar till läroplan

 • Re   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • Re   3
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • Re   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: