Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Read theory

Skapad 2016-02-25 11:31 i Ljungviksskolan Lerum
läsa
Grundskola 6 Engelska

Läsförståelse med programmet Readtheory. Readtheory är ursprungligen skapat för amerikanska elever men fungerar utmärkt som läsförståelseprogram även för svenska elever.

Innehåll

Undervisning och arbetssätt

Här kommer du att arbeta med läsförståelse utifrån programmet Readtheory. Programmet fungerar så att utifrån din nuvarande förståelse får du texter som passar din nivå men samtidigt är lite utmanande. Vi arbetar med programmet återkommande under hela terminen.  

Nedan några länkar om du är nyfiken på programmets validitet. Ett lite krångligt ord, men det har ungefär betydelsen "om man kan lita på programmets kvalité''

/http://www.readtheory.org Läs under fliken "Learn more" om du är nyfiken på programmet.

Där länkas du också till http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/

 

Syfte


I det här området kommer du att träna din förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Matriser

En
Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läs- och hörförståelse
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: