Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi- Kartan- årskurs 3

Skapad 2016-02-25 13:13 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola F – 3 Geografi

Geografi planering Årskurs 3 Vårterminen 2016

Under vårterminen ska vi arbeta med geografi. Här kommer en planering som är viktig att du tar del av för att förstå syftet och målet med arbetet om geografi.

Du ska få lära dig om:

  •   ländernas olika flaggor

•skillnaden mellan jordglob och karta.

•världsdelarnas namn och placering på jordgloben.

•de 3 största världshavens namn och placering.

•väderstrecken.

•nordens länder samt Skandinavien.

•Sveriges högsta byggnad.

•nordens högsta byggnad.

•Kända byggnader i Europa.

•Djur och sevärdheter i de olika världsdelarna.

•olika klimat i värdsdelarna.

•vad som kan orsaka att människor flyttar mellan länder.

Metod och arbetssätt:

Vi kommer att:

  • titta på bilder och filmer.
  • söka fakta på internet och böcker.
  • vi kommer arbeta i grupper och individuellt.
  • Vi kommer att redovisa och presentera arbeten.
  • Vi kommer arbeta med ett arbetsmaterial med fakta om världsdelarna.

Bedömning:

Det här kommer jag att bedöma: 

•att du kan våra världsdelar samt dess placering på jordgloben.

•att du kan de 3 största haven samt dess placering.

•att du kan väderstrecken norr, söder, öster och väster samt dess placering. 

•att du kan förklara varför människor flyttar mellan olika länder. Vilka orsaker kan det finnas?

Syfte

Kopplingar till läroplan
Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, 
Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.


Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Kunskapskrav:

Kopplingar till läroplan


Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.


Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: