Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RÖRELSELEK

Skapad 2016-02-25 13:51 i Heby förskola Bullerbyn Heby
Det är viktigt för både barn och vuxna att röra på sig och det finns många vinster in det. Rörelsestunden ska vara rolig och inspirerande- man ska använda fantasin, locka och utmana!
Förskola

Det är viktigt för både barn och vuxna att röra på sig och det finns många vinster i det. Rörelsestunden ska vara rolig och inspirerande. - man ska använda fantasin, locka och utmana!

Innehåll

Bakgrund

"Barns utveckling från 1-6 kännetecknas av en ständig övning i att hålla sin kropp i balans, att förstå sin omgivning och att automatisera sina rörelser. Man bör betänka att det tar mellan tre och fyra år bara att lära sig gå, från det första vacklande steget tills gången är lätt, rytmisk och obesvärad" (Granberg, 1994:25). 
Barns motorik och intellektuella förmåga är ömsesidigt beroende av varandra.
"Lpfö 98(2001:12)".
Vi var på föreläsning med Karin Rosvall som berättade om hur viktigt det är för inlärningen att träna både barnens ögon och hållning. Vi vill därför att det blir en del i vår rörelselek.  Rörelseleken är också ett bra tillfälle att utveckla automatiserade grundrörelser så som: bakåtsträckning i bukläge, rullrörelse, åla, krypa och klättra.

Syfte

Vi upplever att dagens moderna samhälle uppmuntrar till mer stillasittande aktiviteter för barn genom en större tillgång till ipads, tv-spel och film etc. Därför tycker vi att det är viktigt att vi på förskolan stimulerar barns rörelseglädje och utvecklar deras rörelseförmåga. Barnen utvecklar en mängd av kroppens andra funktioner genom att röra på sig i vardagen.

Mål

Målet är att vi ska ge barnen en möjlighet att få lära känna sin kropp genom rörelse och vilket i sin tur leder till en god utveckling. 

 

Arbetssätt


Vi försöker att ha rörelselek 1 gång i veckan då vi går till gamla gymnastiksalen. De mindre barnen brukar ha rörelse i lekhallen. 

Rörelseleken startar upp med uppvärmning till musik.

Därefter börjar vi med samarbetsövningar, det kan vara att kasta o fånga boll med varandra. Olika lekar- kom alla Sörgårdsbarn, Törnrosa, en bonde i vår by eller någon annan övning som stimulerar barnens samarbetsförmåga.

Vi tränar motoriken med olika balansövningar så som: ärtpåsar på huvudet, gå balansgång på våra Riverstones eller liknande.

Helkroppsträning med  "miniaerobicsrörelser", där tränar vi på de motoriska grundrörelserna, krypa. åla. klättra, rulla och bakåtsträckning i bukläge.

Rörelseleken avslutas med en stunds avslappning. Vi håller på att introducera yoga i samband med avslappningen. 

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: