Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 7- 9 / Läsprojekt / del 2 Vt-16

Skapad 2016-02-25 15:24 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 7 – 9 Svenska

I svenskundervisningen ska elever få komma i kontakt med olika typer av texter och genrer inom litteraturen. I det här arbetsområdet kommer du få läsa och utveckla dina kunskaper om en genre och vad som är typiskt för den. Du kommer också bearbeta böckerna du läst genom att skriva olika slags texter kopplade till dem .

Innehåll

Planeringens koppling till läroplanen

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Bedömning

Matriser

Sv
Ämnesmatris - Svenska 7-9 Lgr11

Läsa

F
E
C
A
Elev behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda olika sätt att läsa utifrån olika texter.
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda olika sätt att läsa utifrån olika texter.
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda olika sätt att läsa utifrån olika texter.
Elev behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Elev behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tid, orsak och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med ganska god koppling till tid, orsak och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tid, orsak och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Elev behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan föra enkla resonemang om verket(t ex text, teaterstycke) och hur det hör ihop med upphovsmannen. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av sin historia och kultur.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket(t ex text, teaterstycke) och hur det hör ihop med upphovsmannen. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av sin historia och kultur.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket(t ex test, teaterstycke) och hur det hör ihop med upphovsmannen. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om sin historia och kultur.

Skriva

F
E
C
A
Elev behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och ganska väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Elev behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan skriva olika slags texter(innehåll, språk, skrivregler,beskrivningar, berättarkurva, mottagare, form)
Eleven kan skriva olika slags texter, på ett relativt utvecklat sätt.
Eleven kan skriva olika slags texter, på ett välutvecklat sätt.

Informationssökning och källkritik

F
E
C
A

Tala, lyssna och samtala

F
E
C
A

Språkbruk

F
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: