Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal Novell Svenska år 7 vt-16

Skapad 2016-02-25 18:35 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Novellskrivande och responsarbete
Grundskola 7 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i skrift,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 

Centralt innehåll

Läsa och Skriva

  •  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 
  •  Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Det här skall du lära dig

  • Skriva en novell utifrån genren.
  • Få kunskap om språkets struktur, uppbyggnad och normer. 
  • Bearbeta text utifrån respons och ge respons.

 

Så här kommer vi att arbeta

Du ska skriva en novell utifrån texttypen. Arbetet sker i en process där du skriver utkast, bearbetar texten både självständigt och utifrån kamraters respons.

Ge respons till kamrater utifrån given mall.

 

Redovisning

Inlämning av färdig novell med utkast och bearbetning i flera led.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att skriva olika typer av texter( novell) med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Hur du  bearbetat din egna text till innehåll och form samt tar emot respons på texter.Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken

 

Matriser

Sv
Här beskriver du de förmågor som bedöms. Behövs det fler så lägg till en ny aspekt.

E
C
A
Skriva
Förmåga 1
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva
Förmåga 2
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Skriva
Förmåga 3
Dessutom kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: