Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5 Vt-2016 Bråk, procent och decimaltal

Skapad 2016-02-26 07:43 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Bråk. procent och decimaltal

Genomgångar av nya moment av lärare i helklass. färdighetsträning, enskilt och i grupp genom arbete med matematikboken och olika spel. 

 

Bråk
Vi arbetar med att läsa, skriva, jämföra och storleksordna bråk. Vi arbetar med att räkna ut en viss del av ett antal t.ex. en tredjedel av 18, samt med att skriva bråk som tiondelar eller hundradelar som decimaltal.

Procent

Eleverna får arbeta med begreppet procent. Startar med cirkeldiagram där resultaten i undersökningar redovisas i procent. Diagrammen visar 100 %, 50 %, 25 % och 75 % av något, dvs. det hela, hälften, en fjärdedel och tre fjärdedelar. Eleverna avläser cirkeldiagram och avgör hur många procent de olika delarna visar.

Eleverna arbetar med uppgifter som bygger på att det hela är 100 %. De lär sig att procent betyder hundrade (per cent)l. Eleverna arbetar även med att räkna ut 50 % (hälften) och 25 % (en fjärdedel) av ett antal.

Decimaltal
Vi arbetar med vad de olika siffrorna i ett decimaltal är värda och vad de kallas. Vi tränar på att läsa av och sätta ut decimaltal på en tallinje samt att addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.

Syfte och centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Detta kommer vi att bedöma

Att du kan:

 • - skriva en halv med olika bråk bråk
 • - jämföra och storleksordna bråk
 • - räkna ut en viss del av ett antal t.ex. två tredjedelar av 18
 • - skriva bråk som tiondelar eller hundradelar som decimaltal.
 • - avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal.
 • - addera,subtrahera,multiplicera och dividera decimaltal.
 • - avgöra om dina uträkningar är rimliga
 • - avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor.
 • att en hel är 100%, halv 50% och fjärdedel 25%
 • avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
 • dela upp det hela,100% i olika procentsatser
 • veta på hur många olika sätt du kan kombinera ex två halsdukar och tre mössor ( kombinatorik).

Matriser

Ma
LPP matematik år 5 Vt-2016 Bråk och decimaltal

Rubrik 1

Osäker
På väg
Säker
skriva en halv med olika bråk
räkna ut en viss del av ett antal, t.ex. en tredjedel av 18
jämföra och storleksordna bråk
skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal
avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal.
avgöra om dina uträkningar är rimliga
kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.
avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor.
Att en hel är 100%, en halv är 50% och en fjärdedel är 25%
Avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.
Dela upp det hela, 100% i olika procentsatser
Veta hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: