Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallen Tussilagon.

Skapad 2016-02-26 09:33 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: Skolverket har genomfört en undersökning om hur barn har det under på- och avklädning i hallen och kommit fram till att 50 % av förskolorna att det var rörigt under dessa aktiviteter. Vi vill skapa en plan för hur vi skapar en lugn stund med möjlighet till omsorgsfullt lärande.

 

Innehåll

Strävansmål: En lugn stund där barnen får tid till utveckling

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

VAD ska utvecklas/utmanas?

 • Barnens förmåga att klär på sig själva och att minnas
 • Socialt samspel - att hjälpa varandra (värdegrund)
 • Språket i aktiviteten, vad vi gör och i vilken ordning vi klär på oss. Barnen får utveckla sitt talspråk och bredda sitt ordförråd.
 • Barnen utvecklar de matematiska begreppen - prepositionerna, över/under, på/av, höger/vänster upp/ner osv. (Matematik & Språk)

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Den pedagogiska planen gäller för samtliga barn och pedagoger på Tussilagon. Pedagogerna ska skapa förutsättningar för barnen så att de kan utveckla sin förmåga att klä på sig. Detta sker genom att skapa en lugn och trygg miljö där barnen får tid att försöka själva, samt genom stöd genom samtal och direkt hjälp. Just nu har några barn börjat klä på sig själva medan andra inte har visat intresse för detta. Genom att gå ut i hallen i mindre grupper möjliggörs samtal mellan pedagoger och barn, samt att barnen har möjlighet att iaktta, lära av och hjälpa varandra i den proximala utvecklingszonen. Pedagogen benämner medvetet vad som sker för att synliggöra barnets lärandeprocess och möjligheten att använda ord för att benämna sina handlingar.

Förberedelser:

Pedagogerna behöver förbereda barnen som ska klä på sig genom att berätta i god tid att det straxt är dags att gå ut. Detta för att de ska ha tid att avsluta sin nuvarande aktivitet. Vissa barn vill ofta direkt gå vidare till den nya aktiviteten och där måste vi hjälpa till att avsluta, till exempel genom att plocka undan leksaker eller spara till senare. Pedagogen som ska klä på befinner sig redan i hallen och ser till att det är undanplockat på golvet, samt att inte andra barn är i hallen. Den pedagog som ska gå ut först förbereder sig för att kunna gå ut när ett par barn är färdiga.

Aktiviteter:

Alla på- och avklädningssituationer, i hallen samt efter blöjbyten. Introducera påklädningsschema med bilder.

Efterarbete:

Ta bilder och dokumentera barnens lärande i lärloggar samt sätta upp i hallen för att synliggöra för barnen och initiera samtal. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: