Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad kan lärande återkoppling/återkopplat lärande vara? Hur fungerar vår postgång?

Skapad 2016-02-26 09:56 i Almbackens förskola Lunds för- och grundskolor
På förskolorna inom Fågelsångs ansvarsområde vill vi ha en övergripande nyfikenhetsfråga, ett tema, som ska ses som en röd tråd utan slut. Läsårets nyfikenhetsfråga ska vara så vid att den ger utrymme för barnens olika intressen och åldrar. Läsårets nyfikenhetsfråga bryts ner i olika projekt utifrån barnens tankar och idéer.Våra prioriterade mål finns med som en ingrediens i projekten. Läsåretsnyfikenhetsfråga är: Vad kan lärande återkoppling vara?
Förskola

Lärande återkoppling med postgången i fokus!

Innehåll

Metoder och arbetssätt

Vi vill ta reda på hur den traditionella, den interna och den digitala postgången fungerar.

 

Lärande miljö/pedagogisk miljö

Miljön ska bidra positivt till barnens lek, lärande och utforskande.

 

Mål och målkriterier för projektet

Språket är en central del i arbetet på Grön. 

Vi vill lära oss hur man på olika sätt kan skicka brev och meddelande.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Sä här börjar vi

Det började med att barnen visade intresse för den gula brevlådan när vi postade en inbjudan till ett nytt barn. De undrade om hon bodde i huset bredvid och om brevlådan var hennes. Projektet hade startat!!

Avsnitt 6

Avsnitt 5

Avsnitt 7

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: