Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallsituation Maskrosen

Skapad 2016-02-26 10:05 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE:Utifrån skolinspektionens spontana besök i olika verksamheter, har man upptäckt att hall situationer ofta inte fungerar. Därefter denna PP. för att säkra upp att denna vardagsaktivitet har hög kvalitet hos oss.

Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågorna som ska utmanas: Lyssna, minnas, stötta, förstå instruktioner, turtagning, ordningsföljd

Objekt: Kläderna, bildinstruktion, 

 

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Hela barngruppen består av 16 barn i ålder 2-4 år. Vi delar upp barnen i mindre grupper när vi skall gå ut och in, för att få en lugnare miljö i hallen.

Barnen har olika förmågor och behov i påklädningssituationen. Några barn behöver mer stöd i att påbörja, genomföra samt slutföra på/avklädningen.

Alla pedagoger är medvetna om barnens proximala utvecklingszon i på/avklädning och vet hur dem ska förhålla sig till det.

Förberedelser:

Vi förbereder barnen genom att tala om att vi ska gå ut/ in i god tid.

Vi har bilder som vi sätter upp på väggen för att visa barnen i vilken ordning och vilka kläder som behövs (kläder efter väder).

Aktiviteter:
Påklädning

Efterarbete:

Pedagogen ställer frågor om hur gick, hur de upplevde påklädningssituationen och vad de gjorde för att klara uppgiften.
När ett lärande har skett dokumenterar vi pedagoger barnets lärande och reflekterar sedan tillsammans med barnet/barnen.
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: