Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2016-02-26 10:30 i Kideus förskola Fristående förskolor
Genom olika lekar ges barnen möjlighet att uppleva olika matematiska fenomen och begrepp.
Förskola

Matematik är inte bara att räkna och skriva siffror. Matematik finns i vårt vardagliga liv och är så mycket mer än siffror och att räkna. Under några veckor kommer barnen att få leka och upptäcka geometriska former, olika begrepp(under, bakom, över, framför osv). 

Genom olika lekar har vi en förhoppning att barnen tar till sig av de matematiska fenomenen. Att leka lärandet bygger på ett samspel mellan barn och pedagog, barn och barn samt pedagog och pedagog. 

Innehåll

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: