Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Maskrosen

Skapad 2016-02-26 11:46 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential. Pysslingens förskolor använder sig också av verktyget LärandeIndex. Det är ett eget kvalitetssystem som konkretiserar läroplanen. Vår Pedagogiska planering, PP, bygger på det enskilda barnets intressen. Arbetet fortsätter sedan genom lärlogg där vi kopplar både PP och styrdokument så att dessa hålls levande genom året. Pedagogiska Planeringen utvärderas sedan i slutet av läsåret
Förskola

SYFTE:  

Barnens individuella överenskommelser visar på att vi ska ge barnet möjlighet att förstå matematiska begrepp i vardagen.


Innehåll

Strävansmål: lära sig matematik i vardagen

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

VAD ska utvecklas/utmanas?

På Maskrosen arbetar med att tillämpa matematik i barnens vardag genom att benämna olika begrepp som vi möter. 
Vi räknar på olika vis genom att öva på prepositioner över/under, på/i, stor/liten, lätt/tung, lite/mycket, kort/lång, framför/mitten/bakom, upp/ner, räkna på olika vis- som t ex 1-2-3, första, andra, tredje.
Detta sker bland annat genom sång, rim, ramsor och talspråk.

Förmåga: förståelse och tillämpa.
Objekt: Matematik

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Maskrosen har en grupp på 11 barn som har ett stort intresse för matematik.

Pedagogerna är medvetna om barnens proximala utvecklingszon i matematik och vet hur dem ska förhålla sig till deras intressen. 
Genom barnens överenskommelser arbetar vi dagligen för att barnen ska få utmaning och utvecklas efter sitt egen förmåga i matematik.

 

Förberedelser:

Tillgängligt och tillåtande material i barnens nivå, uppmuntra och utmana att prova olika material.

Aktiviteter:

Spela spel, bygga/stapla med klossar,memory ,dukvärd, räkna antal, jämföra olika former

Efterarbete:

När vi pedagoger har haft en planerad matematisk aktivitet dokumenterar genom bilder och bildspel samt reflekterar vi tillsammans med barnen.

 

 

Steg 2

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: