Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska: Läsa, lyssna, tala och skriva. Gracias 9

Skapad 2016-02-26 14:31 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Matriser

M2
Spanska: läsa, lyssna, tala och skriva.

LÄSA=LEER

Förbättra!
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse
Du förstår för få ord för att få ett sammanhang.
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten samt tydliga detaljer.
Du förstår hela textens innehåll samt de flesta detaljer.
Strategier
Du visar inte att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda strategier.
Du visar att du kan använda strategier.

PRATA=HABLAR

Förbättra!
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Åsiktsdialog
Du kan ännu inte använda ord och fraser för att berätta om dina åsikter och/eller ställa frågor till en kompis.
I din presentation visar du att du kan använda ett flertal ord och fraser när du berättar om dina åsikter och du kan ställa några frågor till en kompis om hens åsikter.
I din presentation visar du att du med viss säkerhet kan använda dig av många ord och fraser när du berättar om dina åsikter och du kan ställa några frågor till en kompis om hens åsikter.
I din presentation visar du att du med stor säkerhet kan använda dig av många ord och fraser (åsiktsuttryck) samt försöker utveckla innehållet så mycket du kan. Du ställer också ett flertal olika frågor till en kompis.
form
Ditt språk är svårt att förstå för en spansktalande person eller du talar för lite för att det ska vara möjligt att bedöma formen.
Ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter.
Uttalet är relativt tydligt. Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt
Uttalet är tydligt och språket har ett visst flyt. Ditt språk är ganska korrekt.

SKRIVA=ESCRIBIR

Förbättra!
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Form
Ditt språk är svårt att förstå för en spansktalande person eller du skriver för lite för att det ska vara möjligt att bedöma formen.
Du skriver enkelt och begripligt med fraser och meningar. Ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter
Du försöker bygga ut dina meningar och att utveckla innehållet. Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt. Texten är till viss del sammanhängande.
Du bygger ut dina meningar och du försöker utveckla innehållet så mycket du kan. Din text är ganska korrekt och relativt sammanhängande.
Strategier
Du visar ännu inte att du kan använda dig av några strategier för att texten ska fungera.
Du väljer och använder dig någon stratregi som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Du väljer och använder dig av några stratregier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Du väljer och använder dig av flera olika stratregier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
LYSSNA=ESCUCHAR
Förståelse
Du förstår delar av talat språk men förstår ännu inte sammanhanget.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest det huvudsakliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.

M2
Spanska, vt-16, andra aspekter än färdigheter.

Förbättra
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordkunskap
Att ha ett stort aktivt ordförråd underlättar för att utveckla färdigheterna. Det är grunden för att läsa sig ett nytt språk.
Du har lärt dig endast ett fåtal nya ord. Stora luckor i ordförståelsen.
Du har lärt dig en del nya ord men har luckor i ordförståelsen.
Du har lärt dig nya ord och har få luckor i ordförståelsen.
Du har lärt dig många nya ord och har inga luckor eller någon enstaka lucka i ordförståelsen.
Perfekt
I slutet av år 9 förväntas du kunna uttrycka dig muntligen och skriftligen i dåtid (perfekt).
Du kan med viss hjälp använda dig av perfekt.
Du försöker använda perfekt och lyckas delvis.
Du använder perfekt med viss säkerhet.
Du använder perfekt med stor säkerhet.
Gerendium
Att känna till gerendium underlättar förståelsen av texter på spanska.
Du kan ännu inte använda gerendium.
Du försöker använda gerendium och lyckas delvis.
Du använder gerendium med viss säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: