Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikativa förmågor - Gulsippan

Skapad 2016-02-26 15:01 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: 

Överenskommelsen

Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

VAD ska utvecklas/utmanas?

 

Vi vill utveckla barnens kommunikativa förmåga genom att utmana dem i tal och skrift och andra uttrycksformer. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

 

En pedagog med en mindre barngrupp.

Förberedelser:

Pedagogerna tar fram material som kan kopplas till språkutveckling.

Aktiviteter:

Vi kommer att arbeta med rim och ramsor, böcker, spel, samtal och sång och musik osv. Vi arbetar med att sätta ord på begrepp och utmana dem till ett utökat ordförråd. 

Efterarbete:

Barnen är med och planerar och reflekterar tillsammans med pedagogerna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: