Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation Maskrosen

Skapad 2016-02-26 15:15 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE:
Barnens individuella överenskommelser visar på att vårat arbete ska ge barnen möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga samt utmana barnens förutsättningar för ett ökat samspel.

 

Innehåll

Strävansmål: Att utveckla barnens talspråk

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

VAD ska utvecklas/utmanas?

Barnen ska få möjlighet att utveckla och utmanas i sitt talspråk genom att tillämpas nya begrepp och att låta barnen utforska samt upptäcka sin förmåga i att uttrycka sig på olika vis.Så som att lyssna, reflektera, uttrycka tankar via ett antal objekt som böcker, sagor och spel

Förmåga: tillämpa,lyssna, reflektera
Objekt: Språk, böcker, sagor, spel,
 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Gruppen består av 3 barn och pedagog. Barnen befinner sig i olika proximala utvecklingszoner. Barnen i gruppen kommer att utmanas i sin kommunikation och  sin förståelse för varandra. 

Förberedelser:

pedagogen planerar aktiviteter utifrån barnens intressen och behov samt förbereder sig med frågor att ställa, för att kunna samtala och reflektera med barnen.

Aktiviteter:

Bok och bildsamtal t ex flanosagor, sånger och samtal

Efterarbete:

Gruppen får i största möjlighet delta i att reflektera över hur arbetet har gått genom att tillsammans titta på eventuella bilder och samtala i gruppen

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: