Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Du och Jag - Astrid Lindgren - Lotta på Bråkmakargatan

Skapad 2016-02-26 16:25 i Lunnaskolan Härryda
Vi på Lunnaskolans ska arbeta med ett gemensamt temaarbete där vi ska väva samman lärande och trygghetsfrågor. Vi hoppas växa som människor och öka vår förståelse för varandras likheter och olikheter genom att samtala om värdegrundsfrågor som relationer, genus, känslor, empati och självbild. Vi tänker träna våra lässtrategier i arbetet med skönlitterära böcker skrivna för barn. Detta vill vi göra genom att gå lite djupare in i texterna i några av Astrid Lindgrens kända böcker.
Grundskola F

Syfte

Vi ska väva samman lärande och trygghetsfrågor. Eleverna ska ges förutsättningar för att utveckla;

 • ökad förståelse för varandras likheter och olikheter.
 • reflektioner över livsfrågor och egna och andras identitet.
 • förmågan att formulera sig i tal och skrift.

Centralt innehåll

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Berättande texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter.
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.

Elevens mål

 • Du ska vara med och prata om texterna vi läser.
 • Du ska kunna sätta dig in i andras situationer.
 • Acceptera varandras likheter och olikheter.
 • Alla elever ska göra ett vänskapsarmband.

Hur

 • Vi läser böckerna Barnen på Bråkmakargatan och Lotta på Bråkmakargatan för eleverna.
 • Samtalar om innehållet i böckerna i syftet att nå de språkliga och värdegrundsmålen.
 • Vi skapar i bild och form, med olika material och tekniker.
 • Vi utgår från barngruppens olikheter och formar aktiviteter utifrån det.

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: