Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styrkeprogram

Skapad 2016-02-26 16:37 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundsärskola 9 Idrott och hälsa

Vi kommer under fyra lektioner arbeta med egenplanerad idrott. Du ska planera en lektioner som innehåller uppvärmning, styrka, nedvarvning och stretch.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  E 9
  Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  E 9
  Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • IDH
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • IDH
  Syfte reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
 • IDH
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Förmåga att:

 - hur styrketräning påverkar rörelseförmågan och hälsan.

- Sätta upp mål

-Samtala om upplevelser av styrketräning

- förebygga skador 

- använda ord och begrepp för att samtala om rörelseaktiviteten. 

 

Kopplingar till läroplan

 • IDH  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • IDH  7-9
  Hälsa och livsstil Att sätta upp mål för välbefinnande, till exempel förbättring av konditionen. Samband mellan hälsa, rörelse, kost och hygien.
 • IDH  7-9
  Hälsa och livsstil Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
 • IDH  7-9
  Hälsa och livsstil Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
 • IDH  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer under perioden få:

 

- Teoretisk genomgång av styrketräning.

- Skapa övningar för olika muskelgrupper och jobba med dem under lektionstid.

- Planera för uppvärmning och stretch till valda muskelgrupper.

- Praktiskt testa övningarna i idrottshallen.

- Reflektera över träningsprogrammets uppbyggnad.

 

För att uppnå lägsta kunskapskravet ska du minst kunna:

Kopplingar till läroplan

 • IDH  E 9
  Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att bidra till att variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
 • IDH  E 9
  Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
 • IDH  E 9
  Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 • IDH  E 9
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Uppgifter

 • Styrketräning

Matriser

IDH
Idrott och hälsa matris grundsär 7-9

... för betyget E
... för betyget C
... för betyget A
Fysiskt aktiv
Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att bidra till att variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att delvis variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att variera och anpassa sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Hälsa
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra enkla resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra välutvecklade resonemang om samband samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Förebygga skador
Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Ämnesspecifika orda begrepp och symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Reflektera kring arbetsområdet och beskriv hur du tänkt kring de fyra nedanstående punkterna. Svara också på frågorna längst ner. Glöm inte att motivera dina svar!! - Sätta upp mål - Planera - Utvärdera - Förebygga skador • Har du kunnat följa din planering? Varför / Varför inte? • Vad har gått bra? / Vad har inte gått bra? • Hur kan du göra något annorlunda till nästa gång? • Om du skulle göra om uppgiften igen skulle du då göra på samma sätt? Motivera ditt svar! • Har din fysiska förmåga och hälsa påverkats av träningen och i så fall i vilket avseende/vilka avseenden? • På vilket sätt kan den fysiska förmågan och hälsan påverkas av träningsprogrammet och av andra faktorer som till exempel kost, sömn och tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: