Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner åk 8

Skapad 2016-02-26 16:42 i Landvetterskolan Härryda
.
Grundskola 8 Kemi

Ämne: Kemi
Årskurs: 8
Arbetsområde: Kemiska reaktioner
Datum: v.5-10, prov torsdag v.10

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Det här kommer du att få undervisning om.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Det här ska du lära dig.

Kunskapskrav:

 • Förstå skillnaden mellan en fysikalisk omvandling och en kemisk reaktion
 • Kunna ge exempel på reaktioner med syre
 • Veta att vid reaktioner med syre bildas oxider .
 • Förstå varför förbränning av kol ibland ger koldioxid och ibland kolmonoxid.
 • Veta varför koloxid är en giftig gas
 • Veta att när väte brinner bildas vatten
 • Kunna beskriva reagens på syre, koldioxid, vätgas
 • Förstå att rost bildas genom en kemisk reaktion och hur rost kan förhindras
 • Förstå varför ämnen reagerar snabbare med syre i ren syrgas eller om de finfördelas
 • Kunna varför föremål av aluminium inte förstörs av luft
 • Kunna berätta om ren koppar och olika föreningar med koppar och syre
 • Förstå att det alltid finns lika många atomer innan som efter en reaktion
 • Veta vad som påverkar reaktionshastigheten i en kemisk reaktion
 • Kunna förklara orden i begreppslistan


Avancerad nivå:

 • Förstå att kemiska reaktioner kan beskrivas på olika sätt
 • Förstå varför formler måste balanseras
 • Skriva balanserade reaktionsformler för enkla reaktioner

Begreppslista

Begreppslista kemiska reaktioner

 • Atom
 • Elektron
 • Proton
 • Neutron
 • Jon
 • Laddning
 • Grundämne
 • Kemisk förening
 • Molekyl
 • Uppslamning
 • Emulsion
 • Lösning
 • Legering
 • Utspädd lösning
 • Koncentrerad lösning
 • Mättad lösning
 • Sedimentering
 • Filtering
 • Indunstning
 • Destillation
 • Kromatografi
 • Reagens
 • Reaktionshastighet
 • Fast, flytande och gas
 • kokpunkt, smältpunkt
 • smälta, stelna, kondensera, koka,
 • kemisk reaktion
 • fysikalisk omvandling
 • förbränningsreaktion
 • oxid
 • galvanisering
 • ärg
 • reaktionsformel
 • balanserad reaktionsformel
 • reaktant
 • produkt

Så här kommer vi att arbeta.

Arbetssätt

Genomgångar

Demonstrationer

Laborationer/undersökningar

Självständigt och grupparbete

Diskussioner

Film

Arbetsmaterial och dokument

Arbetsmaterial

Kemiboken ”Titano kemi” s.66-77,81-83, (repetition 27- 30, 33, 35, 41-43, 52-59, 61)

Ni som har den nyare versionen av boken (med en molekyl på framsidan) gäller sidorna s.76-87, 93-95 (repetition 31-34, 37, 39, 47-49, 58-67, 69)

Laborations/undersökningsstenciler

Filmer på sli.se:

 • Kemins värld del 3: Reaktioner, V4577, 14 min
 • Kemins värld: Del 6, Grundämnen, kemiska föreningar och blandningar, V4837, 11 min
 • Kemins värld: Del 5, Fasta ämnen, vätskor och gaser, V4836, 11 min
 • Kemins värld: Del 7, Atomer, V4838, 11 min

Youtubeklipp:

 

Länk till presentationer och facit till frågorna i boken hittar du här

(presentationerna behöver laddas ner)Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: