Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första undervisningen med svenska språket

Skapad 2016-02-26 21:09 i Ljungbyskolan Falkenberg
Läs och skrivinlärning
Grundskola 2 Svenska som andraspråk
...

Innehåll

syfte

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,

Bedömning

Du känner igen bokstävernas namn, ljud och kan läsa ljudenliga ord. 

Du kan forma bokstäverna och skriva några kända ord.

Du förstår och kan också ge kortare, ofta åtekommande instruktioner.

Du samtalar med kompisar och lärare i vardagliga situationer, tex rastlekar, arbete i klassrummet.

Du kan berätta om när du inte förstår och med hjälp av ord och rörelser göra dig förstådd. 

Kopplingar till läroplan

 • SvA   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • SvA   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • SvA   3
  Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
 • SvA   3
  I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
 • SvA   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
 • SvA   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • SvA   3
  Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
 • SvA   3
  Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.

Undervisning och arbetssätt

Träna alfabetet, ljud och namn. Läsa och skriva ord till bilder. Lyssna och berätta till biler. iPad för att skriva, lyssna och räkna mm.

träna färger, talområdet 0-100, substantiv i omgivningen, veckodagar, månader, klasskamraternas namn, användbara fraser som, hejdå vi ses imorgon, kan du hjälpa mig?, ska vi leka?, titta här!


Kopplingar till läroplan

 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
 • SvA  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: