Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talområdet 0-100

Skapad 2016-02-27 12:22 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med matematik på olika sätt; muntligt, laborativt och skriftligt.
Grundskola 1 Matematik

Vi arbetar med matematik på flera olika sätt; muntligt, laborativt och skriftligt. Vi arbetar inom talområdet 0-100.

Innehåll

Mål

Du ska kunna

 • förstå och använda talen inom talområdet 0-100
 • addera och subtrahera ett tvåsiffrigt tal med ett ensiffrigt tal
 • positionssystemet, tiotal och ental
 • avläsa och placera tal på tallinje
 • använda de matematiska tecknen +, - och  =
 • lösa enkla problem, med hjälp av ord, bild eller konkret material.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Vi arbetar i grupp, i par och enskilt.
Vi pratar och diskuterar matematik.
Vi undersöker och kommer fram till att det finns olika sätt att lösa en uppgift.
Vi använder laborativt material för att tydliggöra olika matematiska begrepp och samband.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Bedömning

Du bedöms genom muntliga och praktiska övningar samt genom diagnoser efter varje kapitel i Pixelboken. I slutet även med ett prov på allt det vi arbetat med. 

Kunskapskrav år 3

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: