Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år1 v. 3-7 vt-16

Skapad 2016-02-27 12:47 i Backa skola Tanum
Planering för arbete med områdena pengar och geometri.
Grundskola 1 Matematik

Vi arbetar med pengars värde. Vi arbetar med problem som att växla pengar, prisskillnad och hur mycket det fattas. Vi arbetar med egenskaper hos olika geometriska former och geometriska kroppar. Vi arbetar med att förstå vad ett geometriskt mönster är.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 • Du ska lära dig värdet på olika svenska mynt och sedlar.
 • Du ska lära dig att växla pengar.
 • Du ska lära dig räkna ut enklare prisskillnader.
 • Du ska lära dig använda öppna utsagor för att räkna ut hur mycket som fattas.
 • Du ska lära dig några vanliga geometriska former och dess egenskaper.
 • Du ska lära dig några vanliga geometriska kroppar och dess egenskaper.
 • Du ska lära dig begreppen hörn och sida.
 • Du ska lära dig vad det är som gör en följd av geometriska former till ett mönster.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

 • Du ska kunna värdet av olika svenska mynt och sedlar.
 • Du ska kunna växla pengar.
 • Du ska kunna räkna ut enklare prisskillnader.
 • Du ska kunna använda öppna utsagor för att räkna ut hur mycket som fattas.
 • Du ska kunna namnen på några vanliga geometriska figurer och dess egenskaper.
 • Du ska kunna namnen på några vanliga geometriska kroppar och dess egenskaper.
 • Du ska kunna begreppen hörn och sida.
 • Du ska kunna förklara skillnaden mellan en rad geometriska figurer som skapar ett mönster och en rad som inte skapar ett mönster.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Pengar:

 • Arbete i Nya matematikboken.
 • Spel/lekar som tränar att växla pengar.
 • Affärsliknande övningar.

Geometri:

 • Arbete i Nya Matematikboken.
 • Arbete med geobräden.
 • Undersöka och jämföra olika geometriska figurer och kroppar.
 • Bygga och konstruera med olika figurer och kroppar.

Tidsperiod: Vecka 3-7 vt-15

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i matematik, åk 1-3

Ny rubrik

Pengar
Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Ny aspekt
Eleven kan värdet på olika svenska mynt och sedlar och vet hur man kan växla dessa.
Ny aspekt
Eleven klarar av att räkna ut prisskillnader mellan olika varor.
Ny aspekt
Eleven kan använda öppna utsagor för att räkna ut hur mycket som fattas.

Ny rubrik

Geometri
Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Ny aspekt
Eleven kan några vanliga geometriska figurer och dess egenskaper.
Ny aspekt
Eleven kan olika geometriska kroppar och dess egenskaper.
Ny aspekt
Eleven kan begreppen hörn och sida.
Ny aspekt
Eleven vet vad som menas med ett geometriskt mönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: