Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ADDITION OCH SUBTRAKTION

Skapad 2016-02-27 16:36 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 2 Matematik

Du har talet 4763. Vilket tal får du om hundratalssiffran och entalssiffran byter plats?

Hur kan du tänka när du räknar ut 7+5?

Hur räknar du ut 129+112= på smidigast sätt? 

 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att du ska:

 • bli säker på talsorterna (ental, tiotal och hundratal) 
 • förstå positionssystemet -  att siffrans placering i ett tal har betydelse 
 • bli säker på huvudräkning i addition och subtraktion (Lilla/Stora Plus och Lilla/Stora Minus)
 • kunna räkna ut större tal i addition och subtraktion med uppställning och använda växling om det behövs

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • att du vet vad talsorterna heter och förstår att siffrans placering i talet har betydelse, tex vilket är det största tal du kan göra av siffrorna 4 2 7 ?
 • dina strategier vid huvudräkning
 • att du kan använda uppställning med växling när du räknar addition och subtraktion

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

Så här arbetar vi för att nå målen:

 • samtalar om matematik
 • spelar olika spel
 • gör övningar/uppgifter i par
 • gör övningar/uppgifter enskilt
 • gör övningar/uppgifter i läroboken (Koll på matematik 2 B)

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: