Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA, åk 3, VT

Skapad 2016-02-27 17:25 i Storvretaskolan Uppsala
Under vårterminen arbetar vi med att befästa kunskaper. Vi använder matematikboken Eldorado och laborativa material.
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna

 • räkna med talen 0-1000
 • tusental,hundratal, tiotal och ental
 • udda och jämna tal, 0-1000
 • enkla bråk, t ex 1/2, 1/3, 1/4, 1/8 del av helhet eller antal
 • division (dela lika och innehållsdivision)
 • multiplikation, tabellerna 1-5
 • sambandet multiplikation och division
 • positionssystemet
 • algoritmer, 0-10 000
 • enkla ekvationer, alla räknesätt
 • skala 1:2, 2:1
 • symmetrilinjer
 • kon, rätblock, cylinder, klot, sidoyta, kant
 • kunna välja lämplig matematisk metod vid problemlösning.
 • lösa enkla problem med uträkning och svar
 • göra uppskattningar och avgöra om ett svar är rimligt
 • använda andra symboler för tal inom talområdet 0-100
 • använda likhetstecknet på ett riktigt sätt
 • klockan, analog och digital tid
 • volym, dl och l
 • längd, mm, cm och m
 • vikt, gram, hekto och kilo
 • enkla tabeller och diagram

Undervisning och bedömning

Undervisningens utformning

 • Lärarledda genomgångar och övningar i hel- och halvklass. 
 • Matematikprat i olika gruppsammansättningar.
 • Laborativt arbete med konkret materiel.
 • Problemlösningsuppgifter.
 • Matematikspel.
 • Eget arbete i Eldorado/ Favorit.
 • Kunskapsdiagnoser.
 • Utematematik.

Bedömning kommer att ske när vi ser dig:

 • Delta vid genomgångar, muntligt och skriftligt.
 • Delta i laborativt arbete, muntligt och skriftligt.
 • Delta och bidra vid tillfällen av reflektion kring sitt och kamraternas tänkande, strategier.
 • Arbeta i läromedlet Eldorado.
 • Genomföra olika diagnoser, muntliga och skriftliga, enskilt och i grupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: