Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystemet och droger Åk 9vt 2020

Skapad 2016-02-27 18:32 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Hur fungerar hjärnan och nervsystemet tillsammans. Hur styrs allt? Vilka signaler får hjärnan och hur? Vad händer när det inte fungerar som det skall? Droger och deras inverkan på människan.Skador och sjukdomar som uppkommer vid drogmissbruk.
Grundskola 9 Biologi

Innehåll

Syfte

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med delar av nedanstående:

Undervisning

Vi kommer att ha lärarledda genomgångar, filmvisning och diskussioner. Inget prov men skriftligt läxförhör  om några viktiga begrepp  Under kursen gör vi laborationer bla dissektion av grisögon. Arbete om droger skall göras och vi kommer få besök av 

Kursen kommer genomföras under veckorna 4-10

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:
hur väl du diskuterar och reflekterar på lektionerna
hur väl du kan de viktiga begrepp som ingår i kursen

 

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav i biologi, åk 7-9

Granska, kommunicera och ta ställning till information

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör: hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar som är…......... ... samt beskriver också tänkbara konsekvenser
….enkla..
...utvecklade..
...välutvecklade..
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som…
…till viss del för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Resonemangen är …
…enkla och till viss del underbyggda
…utvecklade och relativt väl underbyggda
…välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan använda informationen i diskussioner på ett…
…i huvudsak fungerande sätt.
… fungerande sätt.
…välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar. Texterna och framställningarna är ….
…enkla och med viss anpassning till syfte och målgrupp
…utvecklade och med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
…välutvecklade och med god anpassning till syfte och målgrupp

Biologi i natur och samhälle

Eleven har kunskaper evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
….grundläggande
…goda
….mycket goda
Eleven visar detta genom att….
ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet. Resomangen är
enkla till viss del underbyggda och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
utvecklade och relativt väl underbyggda och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
välutvecklade och väl underbyggda och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
När det gäller några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor kan eleven….
…beskriva och ge exempel på några.
…förklara och visa på samband mellan några.
…förklara och generalisera kring några.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: