Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The United Kingdom: HKK, Eng

Skapad 2016-02-28 10:07 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Food and Culture Du ska nu få fördjupa dig i Engelska och HKK. I engelskan har vi redan påbörjat arbetet, specifika instruktioner inns under uppgifter i UNIKUM. I HKK ska du skapa en miljövänlig maträtt från Storbritannien. Alla kriterier för smarta val kring miljötänk ska finnas representerade. Redovisning sker inlämningsuppgift, Muntlig aktivitet och praktiskt arbete i köket.
Grundskola 9 Engelska Hem- och konsumentkunskap

Storbritannien

Ämnen: Engelska och Hem och konsumentkunskap.

Redovisning: Du får själv välja hur du redovisar, det är upp till dig!

Redovisningen ska innehålla svar på frågorna. I engelskan ska du göra en "resebroschyr", hur du gör den är upp till dig. När du är klar lägger du upp ditt arbete i UNIKUM som PDF. Du kommer inte redovisa ditt arbete inför klassen utan det kommer ske i seminarieform. Kom ihåg, hur du besvarar frågorna är upp till dig! Deadlline är måndagen den...

 

Veckoplanering

V. 11 Hkk: Börja planera din måltid Hur delar ni upp arbetet? Vem gör vad? Hinner vi på 100 min?, besvara Hkk-frågorna 1-5 -

- Eng: Research and write about two destinations in England, also present a dish typical of England. 

V. 12 - Hkk: Tillaga din måltid

- Eng:Research and write about two destinations in Wales, also present a dish typical of Wales. 

V. 14  - Hkk: Besvara Hkk-frågorna 6-8 samt analysen av det praktiska arbetet. 

- Eng: Research and write about two destinations in Northern Ireland, also present a dish typical of Northern Ireland.

V. 15 - Hkk: Skriv din analys av det praktiska arbetet

-Eng: Research and write about two destinations in Scotland, also present a dish typical of Scotland.

V. 15 Deadline måndag senast midnatt!!!

HKK/SO- frågor

10. Är det stora skillnader i kultur och matkulturen mellan olika delarna i Storbritannien?

11. Nämn tre typiska maträtter från ett land i Storbritannien.

12. Vad är det i maträtterna som gör dem typiska?

13. Hur äter man? Kniv gaffel, pinnar?

14. Dukar man på något speciellt sätt?

15: Finns det någon speciell mat till vardag/fest?

16: Finns det någon maträtt i Storbritannien som du känner igen och kan koppla till det svenska köket eller något annat land i världen?

17:

18. Two star, one wish! Lyft fram två saker som Du gjort bra med detta temaarbete och en sak DU kunde utvecklat!

 

- Efter varje lektion skriver du i lärloggen och bedömer hur det går med ditt arbete. Kopiera bilden och lägg i din lärlogg! Döp loggen till  Storbritannien,  HKK/SO

Röd= Det går inte bra, jag kommer inte vidare. Behöver hjälp!

Gul= Det går bra, men jag behöver feedback för att komma vidare!

Grön= Det går bra! Jag vet vad jag ska göra!

 

Innehåll

Avsnitt 1

Bedömning praktiskt arbete i köket

 

Maträtt från ett land i världsdelen Afrika.  

Detta ska finnas med i arbetet:

Two star one wish! Bedöm en gruppmedlem!

 

Analys, reflektion och utvärdering – med eget omdöme om arbetsprocess och resultat. Enskild bedömning!

Omdöme om eget arbete i kök:

1. Jag tyckte det gick.. (Varför gick det bra/dåligt?)

2.Har jag lärt mig något nytt? Vad?

3.Hur fungerade samarbetet? Var det rättvist fördelat?

4. Var jag miljövänlig? På vilket sätt?

5. Detta kan jag göra bättre till nästa gång.

6. Hur blev resultatet?

Reflektionsdel över arbetet!

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  1-6
  Konsumtion och ekonomi Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  1-6
  Miljö och livsstil Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Matriser

En Hkk
Hem- och konsumentkunskap

E
C
A
Tillaga & genomföra måltid
Du kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Du kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Du kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Använda
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
Du använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Ge omdömen
Du kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Konsumtion, ekonomi, miljö & hälsa
Du kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Du kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Du kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Engelska
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: