Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition och styrka med egna reflektioner, vecka 9-11

Skapad 2016-02-28 12:45 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna arbetar med kondition och styrka. De kommer att samtal om sina upplevelser kring aktiviteten kopplat till t.ex. dynamisk och statisk styrka.
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Ni kommer under veckorna 9-11 arbeta med kondition och styrka. Till varje idrottslektion har ni med er Ipad då ni ska besvara frågor i slutet på lektionen. Ni kommer att få hjälp med en del begrepp som vi idrottslärare förklarar samt lägger på Showbie. 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Arbetsprocess och lektionstid

Ni kommer att erbjudas fyra olika träningspass på lektionerna. Ni har med er Ipad till varje lektion. I slutet på lektionen ska ni besvara frågor kring det som ni har upplevt. På den första lektionen tittar vi på en del begrepp tillsammans. Dessa hittar ni även i er Showbiemapp. Ni hittar även frågorna på Showbie. När vi har den sista lektionen kommer ni att få samtala genom att värdera och motivera era upplevelser i form av hur, varför samt göra olika jämförelser kring det som ni har upplevt på lektionerna. 

Lektion 1 - Introduktion och konditionspass       Lektion 2 - Kondition (box)

Lektion 3 - Statisk styrka                                    Lektion 4 - Dynamisk styrka  

Lektion 5 - Svara på frågor och samtal kring vad ni har upplevt under dessa fyra lektioner.  

 

Bedömning

Se matrisen nedan för att se mer konkret bedömning i förhållande till det som vi arbetar med. 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Matriser

Idh
Kondition och styrka med egna reflektioner, vecka 9-11

Kondition och styrka med egna reflektioner, vecka 9-11

E
C
A
Kondition och styrka
Jag har deltagit på konditions och styrkalektionerna och har besvarat frågorna som ligger på Showbie.
Jag har försökt att förklara samt motivera svaren på frågorna med egna tankar.
Jag har förklarat, motiverat svaren på frågorna med egna tankar. I mina svar har jag förklarat och motiverat på ett ingående sätt (många egna tankar kopplat till det som vi har arbetat med)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: