Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Ljud vt 16

Skapad 2016-02-28 13:48 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Lpp om området akustik (ljud) för årskurs 8 på Liljeborgsskolan i Trelleborg.
Grundskola 8 Fysik
...

Innehåll

Syfte

Syftet med detta området är att du ska ges möjlighet till att få:

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Följande delar från Centrala Innehållet tar vi upp:

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretiserade mål

Detta innebär att du ska:

 • med hjälp av viktiga ord/begrepp från området kunna beskriva och förklara hur ljud uppstår och fungerar.
 • kunna mäta ljud i form av svängningstid, frekvens och ljudnivå
 • kunna beskriva hur ljud kan påverka vår hälsa
 • kunna beskriva hur ljud har använts inom tekniken för att skapa tekniska hjälpmedel/uppfinningar
 • kunna genomföra, dokumentera och utvärdera laborationer
 • kunna se samband mellan laborationer/experiment och teorierna bakom som förklarar

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med begrepp, texter, film och experiment. Det kommer att vara i form av små uppgifter som ska besvaras, gruppuppgifter eller helklassdiskussioner. 

Bedömning

Matriser

Fy
Ljud

Förmåga att genomföra undersökningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämföra resultat med frågeställningar
Du kan dra enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier när du jämför resultaten med frågeställningarna.
Du kan dra utvecklade slutsatser med relativt goda kopplingar till fysikaliska modeller och teorier när du jämför resultaten med frågeställningarna.
Du kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier när du jämför resultaten med frågeställningarna.
Dokumentation av undersökningen
Du kan göra enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmåga att beskriva och förklara

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ljud i vardagsliv och samhälle
Du kan ge enkla beskrivningar av hur ljud fungerar utifrån exempel i vardagslivet och i samhället.
Du kan ge beskrivningar med mer innehåll av hur ljud fungerar utifrån exempel i vardagslivet och i samhället.
Du kan ge beskrivningar som är väl formulerade med djupare innehåll av hur ljud fungerar utifrån exempel i vardagslivet och i samhället.
Samband ljud och dess funktion
Du kan använda några tydliga ord/begrepp från området när du beskriver eller förklarar.
Du kan använda några svårare ord/begrepp från området när du beskriver eller förklarar.
Du kan använda svårare ord/begrepp med med detaljer från området när du beskriver eller förklarar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: