Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi experimenterar med vatten

Skapad 2016-02-28 16:52 i Solsidans förskola Ludvika
Vatten finns runt omkring oss i olika former, ute, inne, vi dricker det, vi tvättar oss i det osv. Vatten är nödvändigt för att vi ska kunna leva! Vi ser att barnen fascineras av vatten i vardagen, de testar vattenstrålen i kranen, hoppar i vattenpölar, samlar vatten och målar med vatten. Efter att två av oss pedagoger fått möjligheten att gå en utbildning i NTA-temat vatten (Natur och teknik för alla) bestämde vi oss för att på ett mer medvetet börja experimentera tillsammans med barnen med utgångspunkt i NTA-materialet.
Förskola

Vatten finns runt omkring oss i olika former, ute, inne, vi dricker det, vi tvättar oss i det osv. Vatten är nödvändigt för att vi ska kunna leva! Vi ser att barnen fascineras av vatten i vardagen, de testar vattenstrålen i kranen, hoppar i vattenpölar, samlar vatten och målar med vatten. Efter att två av oss pedagoger fått möjligheten att gå en utbildning i NTA-temat vatten (Natur och teknik för alla) bestämde vi oss för att på ett mer medvetet sätt börja experimentera tillsammans med barnen med utgångspunkt i NTA-materialet.

Innehåll

Var är vi? Nuläge

Att vatten intresserar barnen ser vi på många olika sätt både ute och inne och bland alla åldrar på barnen i gruppen. Vi har även tagit reda på vad barnen vet om vatten nu och vad de skulle vilja lära sig mer om. 

Vi "smygstartade" ett experiment med några av barnen innan vi fått våra NTA-lådor som innehåller en massa material som behövs till de experiment vi tänkt göra. Barnen visade stort intresse och glädje under experimentet och har dagligen frågat om när våra lådor ska komma. Vi kallar dom de blåa skattkistorna 😀

 

Vart ska vi? Prioriterade mål

Med utgångspunkt i barnens intressen vill vi ge barnen möjlighet att på ett roligt och utmanande sätt lära sig mer om vatten. Vi vill väcka barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och lust att experimentera, hitta lösningar och våga prova sig fram. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Hur gör vi?

Vi utgår från barnens intressen och utmanar dem med roliga och lärande experiment med utgångspunkt i NTA-materialet. Under experimenten får barnen möjlighet att obeservera vad som händer och att samtala och reflektera både enskilt och i mindre grupper. 

Som pedagoger är vi medforskare och tillsammans med barnen utmanar vi och lär av varandra. Det viktigaste är inte att hitta de rätta svaren utan att barnen utmanas i deras tankar.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation i form av skrivna observationer, teckningar, foton och filminspelning. 

 

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering-  Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel? Koppla till läroplanen.

Hur har arbetet varit? -
Pedagogernas upplevelser. Barnens upplevelser. Hur utamde vi barnen? Hur inspirerade vi barnen? Något vi hade kunnat göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - Åter till nuläge - ny planering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: