Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig Redovisning Nederländska - Spreekbeurt

Skapad 2016-02-28 16:53 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
De kommanda veckorna jobbar vi med muntlig presentation.
Grundskola 6 – 9 Modersmål

Du kommer att få möjlighet att forska kring ett valfritt ämne och redovisar inför klassen.

Innehåll

MÅL

- Du lär dig validera källor

- Du kommer att kunna skriva kortfattat med fokus på de viktigaste punkterna

- Du övar med skrivning av informativa texter med syfte på att kunna presentera muntlig

- Du använder lässtrategier med syfte på att få information du kan använda, till en kort, men i själva verket fullständiga text

- Du lär dig några presentationstekniker, där du kombinerar muntlig text med bild, ljud och video

- Du lär dig skilja åt huvudsaker från sidofrågor

- Du kommer att göra en presenation med inledning, huvuddelen, avslutning

- Du kommer att ge en skriftlig bedömning av dina kamraters presentation

- Du kommer att lära dig olika presentationsformer, där åhörerna är aktiva eller passiva

Lektionsplanering

Varje lektion tränar vi oförberedda tal för att bedöma vad vi ska fokusera på när vi ska hålla vårt förberedda tal (se planering Att säga sitt/Je zegje doen)

 

Lektion 1.

Vi väljer ett ämne för presentationen. Ämnet ska vara kopplat till hemlandet. 

Vi kommer att gå genom:

- målet med lektionerna

- dina intressen (väljer du det du redan känner eller vill du lära dig något nytt?)

- material,

- vad du vill förmedla,

- hur du ska presentera (PPT, Prezi,  interaktiv, videopresentation)?

Vi tittar på presentationen: 

https://prezi.com/mxm4hxcc8bvd/spreekbeurt-zo-doe-je-dat/

Eleverna får alla en planeringsmatris för att planera arbetet. Vi ska gå genom matriserna varje vecka för att kunna bedöma hur eleverna jobbar

 

Lektion 2.

Källor & Lässtrategier.

Hur bedömer vi vilka källor som är bra eller inte?

Vi ska hitta bra källor för våra presentationer. Vi ska även lära oss bra strategier för att behandla texter med syfte på presentation.

 

Lektion 3/4

Spreekbeurten/presentationer och teknik.

Vi tittar på några exempel av presentationer (PPT, interaktiv, föreläsningar) och diskuterar/analyserar dem.

Vi lär oss hur vi ska bygga upp vår presentation genom att göra bra sammanfattningar och reda ut vad som är viktig/oviktig för oss och åhörerna. Vi går igenom inledning, huvuddelen och avslutning.

 

Lektion 4/6

Vi lyssnar till varandras presentationer och ger respons.

Elevinflytande

Du får själv välja ämnet.

Du får välja hur du ska presentera/ du väljer metoden som passer dig bäst: 

- med Powerpoint eller inte

- med hjälp av  ljud, bild och video eller material du tar med dig 

- du väljer om åhörerna ska vara aktiva eller passiva

- du spelar in din presentation hemma och spelar upp den i klassrummet

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Ml  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 • Ml  7-9
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
 • Ml  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • Ml  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Ml  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Ml  7-9
  Kultur och samhälle Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
 • Ml  7-9
  Kultur och samhälle Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Uppgifter

 • Planningsmatrix Spreekbeurt/Werkstuk

Matriser

Ml
Bedömningsmatris Presentation 6-9

E
C
A
Läsa
läsförsståelse och sammanfatta
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Skriva
stavning och ordförråd
Du kan utifrån ditt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Du kan utifrån ditt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Du kan utifrån ditt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Du anpassar på ett enkelt sätt dina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Du anpassar på ett utvecklat sätt dina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Du anpassar på ett välutvecklat sätt dina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Muntlig framställning
presentation: struktur
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
presentation: syfte & målgrupp
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: