Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Malevik Kemi år 7 Blandningar samt Syror och baser. 2016

Skapad 2016-02-28 17:55 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Avslutande del av grundläggande kemi år 7. Blandningar samt Syror och baser. Utgår från TiTaNO Kemi, upplaga 1
Grundskola 6 – 9 Kemi

Innehåll

Syfte

Se bedömningsmatrisen. Där står vilka förmågor vi kommer att träna på och vad ni kommer att bedömas i.

Det här skall du lära dig

Begrepp ni skall kunna i slutet av kursen:
grundämne, blandning, slamning emulsion, lösning, destillation, mättad lösning, legering, sedimentera, dekantering, filtrering, indunstning, kromatogarafi, centrifugering, emulgeringsmedel.
Syra, bas, indikator, BTB, pH-värde, pH-skalan, joner, neutralisation, buffert.

Att kunna förklara i slutet av kursen:
Vad som kan påverka hur mycket av ett ämne som kan lösa sig i en vätska.
Vattenlöslighet och fettlöslighet, Polära och icke polära ämnen.
Hur lösta ämnen påverkar fryspunkten.

Vilka joner som gör syror sura respektiva baser basiska.
Vad ett steg på pH-skalan innebär.
Hur syror och baser delas upp i joner i vatten
Vad som skiljer svaga och starka syror och baser.
Egenskaper hos baser och syror.

Ämnen att känna till. 
Svavelsyra, saltsyra, salpetersyra, natriumhydroxid, ammoniak, sulfatjon, nitratjon, kloridjon, karbonatjon, vätejon, hydroxidjon

Så här kommer vi att arbeta

Så här ser lektionsplanen ut. Det är möjligt att det kommer att ändras en del.

V

Måndag

Tisdag

Onsdag två lektioner

Fredag

v. 8

 

 

 

Start separationslab

9 Kemi

Forts. lab separationsmetoder.
Rapport lämnas in parvis.

Uppslamningar, emulsioner och lösningar 52-54.

F.m. Ma
Em. Lab löslighet löslighet 2

Ma

10

Kemi

Genomgång s.57-59

Demolab Destillering

Lab kokpunkt.
Genomgång s.60

 

Fm Ma
Em Ke. Löslighet 2

Ma

11

Kemi

Lab Kromatografi

Genomgång Surt och basiskt s.104-114
Lab pH hos olika ämnen.

Fm. Ma
Em Ke.

Lab Olika indikatorer

Ma

12

Kemi

Genomgång Baser och syror s. 115-118
Arbeta med frågor s. 118.

Laboration Neutralisation.

Fm. Ma
Em. Lab Olika indikatorer

Lov

13

Lov

Lov

 

Lov

14

Kemi

Laboration Buffert.
Laborationsrapport lämnas in i slutet av lektionen. Enskilt.

Genomgång försurning s130-133+ artikel/film om havens försurning.

Fm. Ma
Em. Extratid

Ma

Redovisning

Ni kommer att få chansen att visa era kunskaper på följande sätt.
Arbete vid laborationer
Laborationsrapporter
Diskussioner vid laborationer.

Läxförhör
Visade kunskaper vid diskussioner
Mindre tester i slutet av lektioner.

Bedömning

När det gäller förmågan att genomföra systematiska undersökningar (laborationer) kommer jag att titta på hur säkert, noggrant och systematiskt ni arbetar. Jag kommer också bedöma hur utvecklade de rapporter ni lämnar in är och hur bra ni är på att koppla det ni kan teoretiskt till det ni ser i laborationerna.

När det gäller förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara kemiska samband bedöms hur goda era kunskaper är när det gäller att förklara kemiska sammansättningar som olika blandningar och föreningar som syror och baser. Då bedöms också hur bra ni är på att använda kunskaper om partiklar och kemiska reaktioner för att förklara detta.
Dessutom bedöms hur bra ni är på att resonera om pH och föreningar och lösningar  i kroppen och miljön samt mellan olika kemiska samband i naturen som rör detta.

Matriser

Ke
Här beskriver du de förmågor som bedöms. Behövs det fler så lägg till en ny aspekt.

E
C
A
Att genomföra systematiska undersökningar i kemi,
  • Ke
Att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: