Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, följa och skriva Instruktioner.

Skapad 2016-02-28 18:12 i 0 Kronan F-9 Trollhättan
Instruerande texter skrivs för ge tydliga och enkla instruktioner. Till exempel när du ska följa ett recept eller spela ett spel. Det är viktigt att instruerande texter är lätta att följa, annars blir det lätt fel.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Syfte / förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • SvA  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • SvA  E 6
  I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Konkreta mål

Efter detta område kommer du att kunna:

 • läsa en instruktion.
 • följa en instruktion. 
 • skriva en egen instruktion med rätt meningsbyggnad.  
 • måla tydliga bilder som passar till din instruktion. 

Bedömningssituationer

Kontinuerligt under arbetets gång kommer vi att titta på din förmåga att:

 • förstå och följa instruktioner.
 • skriva egna instruktioner.
 • skriva meningar med stor bokstav och punkt.
 • kombinera din text med passande bilder. 

 

Centralt innehåll

 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typpiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild ...samspelar. 

Språkets struktur med meningsbyggnad...skiljetecken...

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. 

Undervisningens upplägg

Vi kommer börja med att läsa instruerande texter gemensamt, i par och enskilt (EPA). 

Därefter ska vi skriva instruerande texter gemensamt, i par och enskilt (EPA).

Vi kommer avsluta arbetet med ni ska läsa upp en egenskriven instruktion för några klasskamrater. Klasskamraterna ska sedan gissa vad instruktionen syftar till. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: