Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, svenska-faktatext, söka information

Skapad 2016-02-28 18:21 i 0 Kronan F-9 Trollhättan
Planeringen kan användas i alla ämnen.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk

Jag lär, genom att läsa, återberätta och/eller skriva en faktatext

Innehåll

Syfte / förmågor

Den här pedagogiska planeringen är ämnesövergripande och kan användas i olika arbetsområden.
Syftet är att eleverna ska få lära sig att skapa en faktatext, söka och värdera olika källor.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Du ska:
kunna läsa en elevnära faktatext.
kunna förstå faktatextens innehåll.
kunna beskriva och jämföra.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Konkretisering av mål

Du ska öva på att:
 • inhämta fakta från olika källor. 
 • välja relevanta fakta.
 • anteckna källor där fakta hämtats
 • värdera källorna 
 • använda ämnesspecifika ord och begrepp.
 • skriva en faktatext på dator med text och bild.

Arbetssätt

Vi inleder arbetsområdet genom att jämföra och läsa faktatext-faktaruta om ett djur. 
Därefter insamlas fakta om ett valt djur, genom bilder, böcker, internet, intervjuer mm och antecknar dessa i en schemamodell. 
Av den insamlade faktan skapas en faktatext som sedan redovisas skriftligt med källhänvisning.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
 • Gr lgr11
  Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och

Bedömning

Läraren bedömer på vilket sätt du:

 • samlat fakta
 • återberättar faktan skriftligt. (Layouten = bilder, styckeindelning, rubriker) (Innehållet = beskrivningar, förklaringar, jämförelser)
 • kan använda ämnesspecifika ord och begrepp, t ex förekomst, föda, rovdjur mm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: