Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA för nyanlända

Skapad 2016-02-28 18:44 i 0 Kronan F-9 Trollhättan
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk

Vi kommer att arbeta för att få ett basordförråd, så att eleven ska känna igen ord i sin omgivning.

Innehåll

Syfte

Syftet är att få ett basordförråd så att eleven kan formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

vi tränar klassrumsord  (t.ex. stol, bänk, bok, penna, tavla)

siffror 1-100 samt färgerna

vanliga vardagsverb (går, sitter, skriver, läser m.m)

vanliga adjektiv  (t.ex. stor, liten, lång, kort, kall, varm)

några prepositioner  (i, på, bakom, framför, över, unde, bredvid)

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar mycket med bilder för att alla ska förstå. Vi skriver och ritar. Vi läser texter som innehåller de ord vi ska träna

Vi bildar  meningar och fraser.  Vi spelar Memory för att förstärka inlärningen av de nya orden.

 

Kopplingar till läroplan

 • SvA  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

 

Skriftlig bedömning

Muntlig bedömnning.

Kunskapskrav

Vi repeterar om och om igen tills eleven känner sig säker på de nya orden. Kunskapskravet är ju att de ska ha lärt sig basordförrådet och klara att använda orden muntligt och/eller i text.

Matriser

SvA
SVA, nyanlända åk 4-6

Klarar inte
På väg att klara
Klarar
Lyssna
Hon/han kan förstå när någon hälsar på henne/honom och frågar hur hon/han mår.
Hon/han kan förstå när någon berättar mycket enkelt om sig själv och någon i sin familj.
Hon/han kan förstå enkla frågor när någon talar långsamt och tydligt.
När hon/han hör människor prata kan hon/han då och då förstå vanliga ord.
Hon/han kan förstå mycket enkla instruktioner till exempel från sin lärare.
Läsa
Hon/han kan läsa och förstå mycket enkla instruktioner tex. "lyssna, rita, skriv".
Hon/han kan läsa och förstå mycket enkla dialoger.
Hon/han kan läsa och förstå korta meddelanden.
Hon/han kan läsa och förstå enkla rubriker, tex. på affischer.
Hon/han kan läsa och förstå enkla bildtexter och text i pratbubblor.
Hon/han kan känna igen och förstå enkla sångtexter och ramsor.
Hon/han kan läsa och förstå några ord och enkla uttryck på skyltar.
Prata med andra
Hon/han kan hälsa på någon och säga hej då.
Hon/han kan säga varsågod och tack.
Hon/han kan fråga vad någon heter och svara på enkla frågor som någon ställer till henne/honom.
Hon/han kan fråga hur någon mår och säga hur hon/han själv mår.
Hon/han kan förstå när någon berättar lite om sig själv och ställa några enkla frågor tillbaka.
Hon/han kan förstå när någon ber henne/honom om något. Hon/han kan själv be om något.
Hon/han kan följa mycket korta instruktioner.
Hon/han kan säga vad klockan är och själv fråga om tiden.
Tala
Hon/han kan säga vem hon/han är och var hon/han bor.
Hon/han kan säga hur gammal hon/han är.
Hon/han kan säga något om sin familj.
Hon/han kan säga några veckodagar, månader årstider och klockslag.
Hon/han kan säga några färger.
Hon/han kan räkna till 100.
Hon/han kan säga namn på några saker, tex. kläder, mat och kroppsdelar.
Hon/han kan sjunga med i några sånger.
Skriva
Hon/han kan skriva en enkel hälsning, tex. ett kort eller textmeddelande.
Hon/han kan skrliva några enkla meningar om sig själv.
Hon/han kan skriva korta, enkla meddelanden.
Hon/han kan skriva mycket enkla frågor.
Hon/han kan presentera personer med några mycket enkla meningar.
Hon/han kan skriva en kort dialog.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: