Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelse

Skapad 2016-02-28 20:00 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 6 Svenska

Berättelser kan vara av två slag - påhittade eller mer eller mindre sanna. Syftet kan vara att underhålla och/eller att berätta om det som händer i vardagen. 

Vi kommer att skriva berättelser kopplade till So-området "Individ och gemenskaper". Det handlar om att skapa en karaktär där man får en tydlig bild av familj, intressen, bakgrund mm. Var växer personen upp och hur påverkar det personen? Vad kommer personen råka ut för och hur ska du skapa spänning i berättelsen?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Kunspaskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Matriser

Sv
Skriva berättelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll
Berättande texter
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling
Struktur
Du skriver med i huvudsak fungerande struktur och med begripligt händelseförlopp och använder styckeindelning
Du skriver med väl fungerande struktur och med relativt strukturerat händelseförlopp och använder styckeindelning
Du skriver med väl fungerande struktur och med väl strukturerat händelseförlopp och använder tydlig styckeindelning
Skrivregler
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Språk
Du skriver med viss språklig variation och har en i huvudsak korrekt meningsbyggnad och använder tempus med viss säkerhet
Du skriver med förhållandevis god språklig variation och har en relativt väl fungerande och relativt varierad meningsbyggnad och använder tempus på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
Du skriver med god språklig variation och har en väl fungerande och varierad meningsbyggnad och använder tempus på ett riktigt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: