Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus

Skapad 2016-02-28 21:28 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
PP om området ljud och ljus för årskurs 7-9.
Grundskola 7 – 9 Fysik
...

Innehåll

Syfte

Syftet med detta området är att du ska ges möjlighet till att få:

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Följande delar från Centrala Innehållet tar vi upp:

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Konkretiserade mål

Detta innebär att du ska:

 • med hjälp av viktiga ord/begrepp från området kunna beskriva och förklara hur ljud uppstår och breder ut sig.
 • kunna förklara svängningstid, frekvens och ljudnivå
 • kunna beskriva hur ljud kan påverka vår hälsa
 • hitta åtgärder som kan bidra till en bättre miljö/hälsa.
 • hur ljus reflekteras i olika slags speglar och linser samt hur ljus bryts mellan luft och vatten.
 • att vitt ljus kan delas upp i ett spektrum av färger.
 • att synligt ljus är en del av ett spektrum med elektromagnetiska vågor.
 • varför en viss typ av elektromagnetisk strålning är farlig och en annan helt ofarlig.

Undervisningen

Vi kommer att laborera om ljud och ljus för att utveckla begrepp och modeller som vi sedan förtydligar och beskriver vid genomgångar, läser olika texter och besvara frågor. Arbetsområdet avslutas med ett digitalt test måndag vecka 10.

Bedömning

Under arbetets gång kommer vi att bedömma dina förmågor ur olika delar. Till hjälp för detta använder vi en bedömningsmatris.

Matriser

Fy
Ljud och ljus

Förmåga att beskriva och förklara

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samband ljud och dess funktion
Använda begrepp
Du kan använda några tydliga ord/begrepp från området när du beskriver eller förklarar.
Du kan använda några svårare ord/begrepp från området när du beskriver eller förklarar.
Du kan använda svårare ord/begrepp med med detaljer från området när du beskriver eller förklarar.
Ljud i vardagsliv och samhälle
Förklara begrepp
Du kan ge enkla beskrivningar av hur ljud fungerar utifrån exempel i vardagslivet och i samhället.
Du kan ge beskrivningar med mer innehåll av hur ljud fungerar utifrån exempel i vardagslivet och i samhället.
Du kan ge beskrivningar som är väl formulerade med djupare innehåll av hur ljud fungerar utifrån exempel i vardagslivet och i samhället.
Samband ljus och dess funktion
Du kan använda några tydliga ord/begrepp från området när du beskriver eller förklarar.
Du kan använda några svårare ord/begrepp från området när du beskriver eller förklarar.
Du kan använda svårare ord/begrepp med med detaljer från området när du beskriver eller förklarar.
Ljus i vardagsliv och samhälle
Du kan ge enkla beskrivningar av hur ljus fungerar utifrån exempel i vardagslivet och i samhället.
Du kan ge beskrivningar med mer innehåll av hur ljus fungerar utifrån exempel i vardagslivet och i samhället.
Du kan ge beskrivningar som är väl formulerade med djupare innehåll av hur ljus fungerar utifrån exempel i vardagslivet och i samhället.
Människans och teknikens miljöpåverkan
Hur påverkas människans hälsa
Du kan resonera med några enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur människan och tekniken påverkar miljön.
Du kan resonera med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur människan och tekniken påverkar miljön.
Du kan resonera med välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur människan och tekniken påverkar miljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: