Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik och informationssökning

Skapad 2016-02-28 22:34 i Ängås skola F-6 Orust kommun
För att kunna delta i ett demokratiskt samhälle behöver vi känna till dess spelregler. Vi behöver anta ett källkritiskt förhållningssätt vare sig vi läser en bok eller en tidning, ser på TV, kollar ett Youtubeklipp eller pratar med någon. Vi behöver veta hur vi är mot varandra, både i verkliga livet och på nätet.
Grundskola 4 Svenska SO (år 1-3)

Vi kommer under en period att arbeta med medie- och informationskunnighet. Du kommer att få lära dig mer om vad man ska tänka på när man använder sig av internet. Hur man är mot andra på nätet och mer uppmärksam på vad/hur andra skriver i olika former. Vi behöver få en förståelse för hur vi själva och andra fungerar som källor och hur information sprids. Vi behöver ha viss kännedom om hur internet fungerar och hur sökmotorer väljer ut information och hur den presenteras. Vi behöver anta ett källkritiskt förhållningssätt vare sig vi läser en bok eller en tidning, ser på TV, kollar ett Youtubeklipp eller pratar med någon. Nu ska vi lära oss att ha glasögonen på!

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Läraren ska förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.

Centralt innehåll. Vi ska få kunskap om:


Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Så här arbetar vi:

Vi gör ett flertal uppgifter och värderingsövningar tillsammans i helklass. Ibland jobbar vi även i mindre grupp och enskilt.

Vi diskuterar och resonerar om olika frågor och låter alla få möjlighet att komma till tals.

Efter några lektioner börjar vi med en enskild uppgift då du får skriva en faktatext om ett valfritt ämne som intresserar dig.  Du ska endast använda dig av internet och får därför under arbetet sätta dina nya källkritiska kunskaper på prov. 

Vi pratar om vikten av inte skriva av någon annan text utan att formulera den till sin egen. Du får även redovisa ditt arbete muntligt under en lektion genom att du visar din presentation. 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma dig utefter kunskapskraven.

Det är viktigt att du är aktiv på lektionerna och får fram dina åsikter i olika frågor.

Du kommer även att få återkoppling på din faktatext.

 

Uppgifter

 • Lurbilden

 • Presentation: Min faktatext

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: