Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans reporter

Skapad 2016-02-29 09:14 i Söderskolan Falkenberg
Vad gör vi egentligen på fritids under en vecka? Vad lär vi, hur lär vi och varför lär vi oss det vi gör på fritids? Några elever ska varje vecka få reflektera över dessa frågeställningar och sedan dokumentera "vardagen" i ord och bild.
Grundskola F – 6

Vad gör vi på fritids under en vecka?
° Vad lär vi?

° Hur lär vi?

° Varför lär vi oss det vi gör på fritids?

Några elever ska varje vecka få reflektera över dessa frågeställningar och sedan dokumentera "vardagen" i ord och bild.

 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I detta arbeta kommer eleverna att bland annat få möjlighet till att utveckla sin:

Kommunikativa förmåga -  De kommer träna på att framföra sina egna åsikter och ståndpunkter, och att förklara så att andra förstår.

Analysförmåga - De kommer träna på att jämföra och väga för- och nackdelar, och att hitta lösningar på problem

Metakognitiva förmåga - De kommer träna på att beskriva vad vi gör på fritids.

De kommer även att få möjlighet att utveckla sin:

Sociala förmåga - De kommer träna på att samarbeta och arbeta i grupp, och att kunna uttrycka sin mening i olika former.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Utvärderingen - vad och hur

Eleverna kommer att själva få välja om de vill filma eller ta kort på vad man gör på fritids under veckan. De ska fundera över frågeställningarna Vad, Hur och Varför? De kan skriva eller spela in det de kommer fram till.                                                              

Övriga elever på fritids kommer att ha möjlighet att se materialet när det är klart.         Om eleverna vill lägger vi ut materialet på Unikum - det är målet!

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Undervisning och arbetsformer

Vi bestämmer vem som ska vara veckans reportrar på tisdagar eftersom det är flest barn på fritids då. Reportrarna får sedan under veckan tillgång till Ipad så att de kan dokumentera vad som händer på fritids. De ska sedan försöka få ihop ett material som de kan visa för de andra eleverna veckan därpå. 

Det finns inga rätt eller fel utan detta är åsikter och tankar som veckans reportrar kommit fram till. Förhoppningsvis blir det intressanta diskussioner över varför vi gör vissa saker på fritids, och kanske kommer det att leda till förändringar på fritids - det får framtiden utvisa.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: