Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikaliska experiment i Doddogruppen

Skapad 2016-02-29 09:20 i Solsidans förskola Ludvika
Att inspirera barnen att utforska rytmik och musik genom slagverk.
Förskola

Barn och pedagog utforskar rytmik och musik, takt och tempo. Våga leda andra, ta initiativ att leda rytm och tempo utan prestationskrav. Känna glädje i att skapa musik tillsammans med andra.

Innehåll

Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen? Att skapa ljud.

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Vart ska vi? Prioriterade mål

Vad vill vi uppnå? Val av aktivitet eller temaarbete - varför?

Vilka läroplansmål stödjer aktiviteten/temaarbetet? OBS begränsa till högst 3 mål

 

Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen? Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen? Med vilka frågor, vilket material och vilka "uppgifterHur och när gör vi detta? Vi arbetar i en liten grupp. Fyra barn och en pedagog.


Förutsättningar - Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet. Vi arbetar med slagverken i ett litet avgränsat rum under 15-20 minuter per vecka.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text)

Kamera och reflektion. Doddogruppen har sin egen dokumentationspärm med bilder och projektbeskrivning. Vi fotograferar instrumenten som används.

Vad ska vi dokumentera? Samspel, kommunikation och glädje.

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering-  Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel? Koppla till läroplanen.

Hur har arbetet varit? -
Pedagogernas upplevelser. Barnens upplevelser. Hur utamde vi barnen? Hur inspirerade vi barnen? Något vi hade kunnat göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - Åter till nuläge - ny planering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: