Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Att gestalta personer, platser och händelser

Skapad 2016-02-29 09:34 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde som syftar till att utveckla elevens förmåga att förstå och skriva gestaltande.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk

Visste du att en text kan upplevas mer eller mindre levande och att det är den som skriver texten som avgör det? Under det här arbetsområdet kommer vi titta närmare på olika texter och analysera hur och varför texten upplevs levande eller inte. Du kommer dessutom få möjlighet att öva på att skriva kortare texter med gestaltande inslag. 

Innehåll

Mål

* Förstå vad gestaltning är

* Kunna skriva kortare gestaltande text

Arbetets innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SvA  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • SvA  E 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
 • SvA  E 9
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Arbetssätt och redovisningsform

* Läsa kortare texter - goda exempel

* Uppgifter hämtade ur "Skrivboken" av Lasse Ekholm

* Öva på att skriva gestaltande

 

Visa din kunskap - Bedömning

* Diskutera det vi läser - både form och innehåll

* Kortare skrivuppgifter

* Avslutande skrivuppgift

 

Kopplingar till läroplan

 • SvA  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • SvA  E 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
 • SvA  E 9
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA  E 9
  Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 

Matriser

SvA
Svenska - Gestaltning

Bas
Avancerad
Ordkunskap
Du kan flera olika ord för gå, se, ljud och ljus, men är inte alltid säker på deras olika betydelser. Du kan använda dem i meningar men visar osäkerhet och förväxlar dem ibland.
Du kan många olika ord för gå, se, ljud och ljus och vet oftast deras speciella betydelse. Du kan beskriva orden och skillnaderna mellan dem. Du kan använda dem rätt i kontext.
Du kan många olika ord för gå, se, ljud och ljus och vet deras speciella betydelse. Du kan klart och detaljerat beskriva orden och skillnaderna mellan dem. Du kan använda dem med säkerhet i kontext.
Gestaltning
Du kan använda enstaka enkla gestaltande beskrivningar.
Du kan använda olika gestaltande beskrivningar för både skeenden, miljöer och personer.
Du kan använda träffande och välformulerade gestaltande beskrivningar för både skeenden, känslor, miljöer och personer.
Språkriktighet
Du klarar att skriva med fullständiga meningar och att oftast sätta skiljetecken på rätt ställe.
Du klarar att skriva med fullständiga meningar, att använda olika skiljetecken på rätt sätt. Du kan använda bindeord för att variera meningarnas längd.
Du klarar att skriva varierat med båda långa och korta full-ständiga meningar, att använda olika skiljetecken och bindeord på ett välutvecklat sätt.
Språklig variation
Du skriver med viss språklig variation i ditt ordval.
Du skriver med relativt god språklig variation i ditt ordval.
Du skriver med god språklig variation och träffsäkerhet i ditt ordval.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: