Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulbana

Skapad 2016-02-29 09:44 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Konstruera en bana där en kula ska färdas i en minut.
Grundskola 4 – 6 Teknik

Konstruera en bana där en kula ska färdas i en minut. Skissa, bygg och testa, bara fantasin sätter gränser.

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 15/16 Årskurs 6 Tidsperiod v.8-12

Mål och riktlinjer

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Kunskapskrav och bedömning

Bedömning sker i matrisen nedan.

Arbetssätt

Under arbetets gång skriver varje elev en dagbok där de reflekterar kring sitt arbete, problem och lösningar. Denna dagbok blir underlag för rapporten som alla skriver enskilt.

Rapporten ska innehålla:

 • skiss eller ritning av kulbanan
 • beskrivning av banan med material och konstruktioner
 • beskrivning av arbetet med problem som man stött på samt hur man har löst dessa. Tänk på att använda begrepp.

Sedan tittar vi också på hur väl man genomfört och konstruerat själva kulbanan. Vad för lösningar har man använt och hur reflekterar de kring sina val.

Utvärdering/reflektion

Inlämning rapport

Uppvisning av kulbanan

Matriser

Tk
Kunskapskraven i teknik

Påväg mot E
E
C
A
Beskriva tekniska saker
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några olika delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Beskriva konstruktioner
Du kan ge exempel och beskriva på ett enkelt sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder.
Du kan ge exempel och beskriva på ett utvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder. Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt vad de har gemensamt.
Du kan ge exempel och beskriva på ett väl utvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder. Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt vad de har gemensamt.
Konstruera
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Val av metoder
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Redovisa
Du kan visa på ett ganska bra sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett enkelt sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett bra sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett mycket bra sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: