Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 Samband

Skapad 2016-02-29 09:54 i Apelskolan Falkenberg
Samband inom matematiken har nästan samma förklaring som ordet samband i helhet. Alltså att man ska förstå hur ett matematiskt problem hänger ihop.
Grundskola 8 Matematik

När man köper till exempel frukt, finns det ett samband mellan priset och vikten för frukten. Sambandet som kallas jämförpris kan ritas in i ett koordinatsystem.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

 • ha genomgångar av viktiga ord och begrepp som rör samband.
 • du kommer att rita koordinatsystem
 • du kommer att ange koordinater för en punkt i ett koordinatsystem
 • du kommer att tolka diagram och grafer
 • du kommer att beskriva linjära samband
 • du kommer att beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • du kommer att räkna med olika slag av proportionella samband


 
 
 

Bedömning

 • Skriftlig presentation visa lösningar med dokumentkamera eller inlämningar
 • Muntlig presentation visa lösningar med dokumentkamera
 • Delta i övningar och diskussioner 
 • Prov

Förväntat resultat (Vad ska du kunna efteråt?)

 • kunna lösa rutinuppgifter själv. 
 • kunna delta i diskussioner och genomgångar. 
 • kunna förklara och visa din metod att rita koordinatsystem (muntligt och skriftligt). 
 • kunna ange koordinaterna för en punkt I ett koordinatsystem.  
 • kunna beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler.
 • kunna beskriva andra linjära samband.
 • kunna tolka olika typer av samband
 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Problemlösning
 • Begrepp
 • Metoder
 • Resonemang
 • Kommunikation

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: