Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikhistoria år 9 2016

Skapad 2016-02-29 10:03 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 9 Musik
...

Innehåll

Övergripande mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Genomförande

Du kommer att lyssna på musik från och läsa information om olika tidsepoker genom historien. Detta kommer ske gemensamt i klassen. Efter att vi gått igenom epokerna så kommer du att redovisa dina kunskaper genom en diskussion.  Lyssningsexempel finns på Youtube sök efter Glenn Rosander spellista. Prov vecka 10.

Bedömning

Du bedöms efter hur väl du kan resonera kring musikens funktioner och redogöra för hur musiken använts av grupper i samhället. Du bedöms också efter hur väl du kan urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer. Du bedöms dessutom efter hur väl du kan urskilja instrument från olika genrer.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
 • Mu  E 9
  Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
 • Mu  E 9
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Slutredovisning

Redovisningen av dina kunskaper sker genom ett lyssningsprov där du ska identifiera vilken tidsepok varje musikstycke hör till, vad musikstycket kallas och vad kompositören hette. Du kommer också få redovisa kunskaper i en diskussion kring de olika epokerna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: