Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse med gruppen Dadda

Skapad 2016-02-29 10:15 i Solsidans förskola Ludvika
Hitta glädjen att röra sig till musik.
Förskola

Vi utforskar våran kropp och dess möjligheter. Upptäcka glädjen i att röra sig till musik.

Uppmuntrar samspelet mellan barnen.

Innehåll

Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?                                                                                                                           Att få röra på sin kropp, att få dansa. Barnen frågar om vi kan lyssna på rörelse CDn väldigt ofta.

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.                                                                  De visar glädje när de upptäcker sin kropp och vad man kan göra med den.

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?                           De upptäcker hur de kan använda sin kropp. Ser kroppsdelar. De ser på varandra och gör likadant. Samspelar och kommunicerar.

 

Vart ska vi? Prioriterade mål

Vad vill vi uppnå? Val av aktivitet eller temaarbete - varför?

Vilka läroplansmål stödjer aktiviteten/temaarbetet? OBS begränsa till högst 3 mål


Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen? Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen? Med vilka frågor, vilket material och vilka "uppgifterHur och när gör vi detta?

Vi arbetar i en liten grupp.Vi sätter ord på barnens görande och uppmuntrar det. Uppmuntrar samspelet mellan barnen.


Förutsättningar - Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

Fyra små  barn i ett rum. Ca 20 min. Vi lyssnar på skivan och instruktionerna. Lena leder barnen.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text)

Kamera. Kort utvärdering efteråt.  Gruppen har en egen dokumentationspärm med bilder så att barn och föräldrar gemensamt kan titta.

Vad ska vi dokumentera? Barnens glädje, samspel och kommunikationen.

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering-  Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel? Koppla till läroplanen.

Hur har arbetet varit? -
Pedagogernas upplevelser. Barnens upplevelser. Hur utamde vi barnen? Hur inspirerade vi barnen? Något vi hade kunnat göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - Åter till nuläge - ny planering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: